Aluminium plan - Totalvekt mellom 6 - 12 tonn

Spesifikasjoner:

  • For biler med totalvekt opp til 12 tonn
  • 40 mm aluminium eller 24 mm finér gulv
  • Kinnegrip K20 stolper
  • 400 - 1000 mm lemhøyde
  • Leveres med 10 mm surrekroker


Opsjoner

  • Stakehylser
  • Stroppeoppheng
  • Uttrekk for baklem

Leveres i følgende utførelser:

Delmontert

Profilene kappes på mål, lemmer ferdig sammensatt og komponenter leveres montert på sidekant

Ferdigmontert

Ferdigsammensatt plan, klart for montering på chassisramme

Aluminium plan - Totalvekt mellom 6 - 12 tonn