25 mm combilem

HTR662

Høyde 185 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 6,89 kg
Les mer

HTR665

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,12 kg
Les mer

HTR730

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,57 kg
Les mer

XTR652

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,85 kg
Les mer

XTR654

Høyde 100 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,72 kg
Les mer

XTR655

Høyde 50 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,02 kg
Les mer

XTR658

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,31 kg
Les mer

HTR624

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 2,92 kg
Les mer

XTR616

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 2,19 kg
Les mer

XTR723

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 2,59 kg
Les mer

HTR668

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 4,58 kg
Les mer

XTR724

Høyde 105 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,34 kg
Les mer

XTR656

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 5,42 kg
Les mer

XTR720

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 4,24 kg
Les mer

XTR721

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,99 kg
Les mer

XTR653

Høyde 100 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 2,81 kg
Les mer

HTR660

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 4,13 kg
Les mer

HTR659

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,40 kg
Les mer

XTR727

Høyde 206 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,47 kg
Les mer

XTR651

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 3,37 kg
Les mer

XTR657

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 4,19 kg
Les mer

XTR614

Høyde 200 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 2,96 kg
Les mer

XTR640

Høyde 100 mm
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,52 kg
Les mer

HTR101

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 0,924 kg
Les mer

XTR627

Høyde Ikke oppgitt
Bredde 25 mm
Vekt/m 1,05 kg
Les mer