Förfrågan>
Förfrågan>

Anpassade produkter

I samarbete med våra kunder är vi alltid intresserade av att vara med och utveckla nya och befintliga produkter. Vi tror starkt på att aluminium kan användas i större utsträckning än vad som görs idag; Med bara en tredjedel av stålets vikt har aluminium många användningsområden. Vårt profilsystem har använts i väg- och tunnelprojekt, lantbruk och i projekt för olje- och gasindustrin.

Skräddarsydda lösningar

Utöver våra produktlösningar erbjuder vi även våra flexibla produkter och expertis för användning i andra branscher och branscher än vårt kärnområde. Vi kan våra produkter

Exempel på tidigare utförda uppdrag:

  • Svetsning av habitatdörrar
  • Motorluckor
  • Skräddarsydda skåp
  • Nödkiosker
  • Takplattformar för bilutrustning
  • Rund kulskärare för lantbruk
Kontakta oss

Nyhetsbrev

Hydal Transportsystemer AS © 2022
korsameny