Kundetilpassede produkter

I samarbeid med våre kunder er vi alltid interessert i å være med på å utvikle nye- og eksisterende produkter. Vi har stor tro på at aluminium kan anvendes i større grad enn det som gjøres i dag; med kun én tredjedel av vekten til stål, har aluminium mange bruksområder. Vårt profilsystem har blant annet blitt brukt i vei- og tunnelprosjekter, landbruk og i prosjekter til olje- og gassnæringen.

Skreddersydde løsninger

I tillegg til våre produktløsninger tilbyr vi også våre fleksible produkter og kompetanse for bruk i andre bransjer og industrier enn vårt kjerneområde. Vi vet at våre produkter

Eksempler på tidligere utførte oppdrag:

  • Sveisehabitatdører
  • Motorluker
  • Skreddersydde skap
  • Nødkiosker
  • Takplattformer til bilutrustning
  • Rundballkutter til landbruk