Lemmsystem

Våra lemmsystem i aluminium är flexibla och lätta att anpassa. Att radera ytor i kombination med naturanodisering ger en snygg och tålig yta som är lätt att underhålla. Klicka på en av våra underkategorier för att läsa mer om våra produkter.

Skräddarsydd efter dina behov

Våra lemsystem är lätta att skräddarsy och anpassa till alla fordons- och flakstorlekar. Våra system bygger på 25, 30 och 40 mm breda skänkelprofiler samt kant-, topp- och bottenprofiler med hög hållfasthet och kvalitet. Systemets design möjliggör och förenklar även framtida anpassningar och reparationer.

Med vertikala stolpar och inbyggda lås- och gångjärnsfunktioner får du smidig och enkel hantering.


Kan levereras

  • Omonterad, som lösa profiler
  • Komplett med förmonterade och kundanpassade komponenter redo för slutmontering

25 mm lemmsystem

Vårt lättaste lemsystem är 25 mm brett och erbjuds med ett stort urval av olika topp-, konstruktions- och bottenprofiler som ger en unik flexibilitet för användaren.

Vi kategoriserar vårt 25 mm lemsystem i två varianter:

  • Lemprofiler utan förstärkt rygg (LTP)
  • Lemprofiler med förstärkt rygg (Combi / grusförstärkta lemmar)

Spetsledsystem

Vårt spetsbenssystem är avsett för tyngre användning än våra LTP- och Combi-lemmar, där den största skillnaden är profilernas bredd. Tippklämmor är uppbyggda av profiler med tjockleken 30 och 40 mm och gör den därmed bättre lämpad för tyngre masstransporter.

Dessutom är komponenter som låsstolpar, gångjärn och fästmaterial av mer robust design.

 

Hög flexibilitet – Enkelt underhåll – Framtidsorienterad

 

Profilsystemet är lätt att installera. Utformningen av systemet möjliggör och förenklar även framtida anpassningar och reparationer.

 

Kontakta oss för mer information om vårt spetsbenssystem.

Fällbart dörrsystem

Vårt vikdörrssystem är ett egenutvecklat gångjärnsbaserat system baserat på Kinnegrips K20-system, som möjliggör vikning av dörrbladen utan att behöva ta ner stolparna. Detta system tillåter sidolastning av fordonet.

HT-Kinnegrip

Systemet levereras i höjder från 1100 – 2200 mm, med dörrblad som kan anpassas individuellt till varje utbyggnad så att indelningen blir optimal och infästningen inte kommer i konflikt med hjulhus eller andra monterade detaljer.

 

Specifikationer:

  • Systemet levereras som 2 + 2, 2 + 3 eller 3 + 3, beroende på behov
  • Levereras antingen som byggsats eller färdig produkt
  • Standard K20 stolpfästen används